منتشر شد: ویرایش جدید کتاب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران …

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ویراست سوم | با آخرین اصلاحات و تغییرات تا پایان سال ۱۳۹۸

مشمولین: جانبازان، رزمندگان، آزادگان، اسرا، شهدا و حسب مورد خانواده آنان

ساختار کلی کتاب …

ادامه خواندن منتشر شد: ویرایش جدید کتاب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران …