اثر باشگاه‌های کتاب‌خوانی در سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی

تکامل فرهنگی در سازمان‌ها بسیار دشوار است؛ به خصوص، در ارتباط با شبکه‌های بهداشتی که تغییرات در آن‌ها به کُندی صورت می‌گیرد. Novant Health، شبکه‌ای متشکل از ۱۵ مرکز بهداشتی واقع در کارولینای شمالی است. یک روش قدرتمند و غیرمنتظره که این مرکز برای تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمانی خود یافته است، برنامه باشگاه‌های کتابخوانی است.

ادامه خواندن اثر باشگاه‌های کتاب‌خوانی در سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی

قانون پنج ساعت: اگر پنج ساعت از هفته خود را به یادگیری و مطلعه اختصاص ندهید، غیرمسئولانه برخورد کرده‌اید

چرا پرمشغله‌ترین فرد روی زمین، ‌Barack Obama، در طول مدت ریاست جمهوری‌اش هر روز یک ساعت مطالعه می‌کرد؟
چرا ثروتمندترین مرد جهان، Bill Gates، در طول دوران کاری‌اش هر هفته یک کتاب می‌خواند؟ و یا چرا هر سال دو هفته به تعطیلات کتاب‌خوانی می‌رفت؟
چرا بهترین سرمایه‌گذار تاریخ، Warren Buffet، در طول حرفه‌اش، ۸۰ درصد زمان خود را به خواندن و فکر کردن اختصاص می‌داد؟

ادامه خواندن قانون پنج ساعت: اگر پنج ساعت از هفته خود را به یادگیری و مطلعه اختصاص ندهید، غیرمسئولانه برخورد کرده‌اید