بازاریابی منابع انسانی و استخدام (قسمت ۲: استخدام دیجیتال)

[…] قسمت قبلی را از اینجا بخوانید. […]

از کتاب «بایدها و نبایدها در مدیریت منابع انسانی: راهنمای عملیاتی»

سعی نکنید تنها فرآیندهای موجود را روی فناوری‌های جدید بنگارید. فناوری یک تسهیل کننده است. برای این‌که بیشترین بهره را از فناوری‌های جدید ببرید، مجدداً به فرآیند استخدام خود فکر کنید. سعی نکنید به سادگی روش‌های موجود استخدام را برروی فناوری‌های جدید بنگارید. فناوری‌های جدید به رویکردهای جدید شما به فرآیند استخدام اجازه می‌دهد تا کیفیت را بالا برید، هزینه‌ها را کم کنید و رقابت‌پذیرتر شوید. به کار بستن موفقیت‌آمیز فناوری نیازمند یک تغییر در روش فکر کردن به فرآیندهای موجود استخدام است.

ادامه خواندن بازاریابی منابع انسانی و استخدام (قسمت ۲: استخدام دیجیتال)

بازاریابی منابع انسانی و استخدام (قسمت ۱: برندسازی کارفرما)

از کتاب «بایدها و نبایدها در مدیریت منابع انسانی: راهنمای عملیاتی»

تعاریف

بازاریابی منابع انسانی (HR Marketing) شامل فعالیت‌هایی است که داوطلبان بالقوه و بالفعلی را که مهارت‌ها و رفتارهای مورد تأیید سازمان را نشان می‌دهند جذب می‌کند.

بازاریابی منابع انسانی می‌بایست براساس قیاس ارزش کارفرما (Employer Value Proposition-EVP) انجام شود. EVP مجموعه‌ای از بیانیه‌هاست که رئوس کلی مواردی را که این کارفرما را- در مقایسه با سایر کارفرمایان- جذاب می‌کند نشان می‌دهد.

استخدام (Recruiting) مجموعه فعالیت‌هایی برای استخدام افرادی است که علاقه‌مند به کار در سازمان هستند و در عین حال مهارت‌های لازم و رفتارهای مناسبی را که آن‌ها را در انجام وظایفاشان موفق بکند دارند.

فرآیند استخدام شامل یافتن داوطلبان استخدام، پیش ارزشیابی، انتخاب نهایی، پیشنهاد کار و در نهایت بستن قرارداد است.

برخلاف سایر فعالیت‌های منابع انسانی که تمرکز آن‌ها بر درون سازمان است، بازاریابی منابع انسانی و استخدام دارای تمرکز خارجی هستند. این‌که سازمان چگونه طی این دو فعالیت خود را معرفی می‌کند، اثر مهمی بر روی تصویر کلی سازمان دارد.

استخدام بر شهرت و اعتبار سازمان نیز اثر دارد:
– اعلام پست‌های جدید به معنای رشد و خوش‌بینی نسبت به آینده سازمان است.
– میزان احترام و ادبی که سازمان در مقابل افرادی که در نهایت برای استخدام انتخاب نمی‌شوند، نشان‌دهنده ارزش‌های واقعی سازمان و فرهنگ سازمانی آن است.
– متقاضیان استخدام تجربه‌ی انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن خود را- چه خوب و چه بد- در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند.
– متقاضیان استخدام ممکن است مشتریان فعلی و یا آینده سازمان باشند.

ادامه خواندن بازاریابی منابع انسانی و استخدام (قسمت ۱: برندسازی کارفرما)