منتشر شد: ویرایش جدید کتاب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران …

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ویراست سوم | با آخرین اصلاحات و تغییرات تا پایان سال ۱۳۹۸

مشمولین: جانبازان، رزمندگان، آزادگان، اسرا، شهدا و حسب مورد خانواده آنان

ساختار کلی کتاب …

ادامه خواندن منتشر شد: ویرایش جدید کتاب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران …

منتشر شد: محشای مجموعه قانون و مقررات بودجه سال ۱۳۹۹

قانون بودجه

همراه با:
–  ضوابط اجرایی قانون بودجه
– ضرایب حقوق کارکنان (شاغل و بازنشسته)
– جداول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی …
– زیرنویس قوانین و مقررات اشاره‌شده در متن

برای تهیه با دفتر انتشارات تماس بگیرید.
تلفن: ۲۲۳۹۷۳۶۱-۰۲۱
همراه و پیام‌گیر واتس‌اپ: ۰۹۱۲۰۱۳۹۳۷۴